כל סוגי השוחות, פלסטיק ובטון בכל קוטר שידרש מהקבלן תוך ליווי, הדרכה ושירות יעיל, אמין ומקצועי לכל דרישה.