חומרי בניין

במחלקה ניתן למצוא את כל סוגי הדבקים למטרות השונות, כמו כן ניתן למצוא את כל חומרי הבניין כמו טיט, חצץ, מלט, חול ועוד.