צבע

ניתן למצוא  את כל קשת הצבעים ואת כל סוגי הצבעים, יסוד, שפכטל, סיד, על בסיס שמן, מים, שמנים לדקים ועץ, צבע לברזל ועוד.