פרויקט שירה

בניין בוטיק ברחוב הדסים-צפצפות בעפולה