פרויקט C1

דירות מיוחדות עם איכות וסטנדרט בנייה גבוהים.