Villa Mia – ורשה

פרוייקט בפולין

68 בתים יוקרתיים .
לכל בית גינה פרטית, חניה מקורה ל-2 מכוניות עם שער נשלט מרחוק.
שלב 2 הכולל 16 בתים בבניה.
קונסטנצין היא עיירה עם מעיינות מרפא (יוד) ובה מתגוררים הרבה דיפלומטים .