חוברת מידע ללקוח

קבוצת חסון שותפה לפרויקט מחיר למשתכן

הדמיות פנים >

טופס בחירת דירה להורדה >>

מפרט מכר >

הסכם מכר  >

תוכניות שיווק קומות ו'-ז'  >

תוכניות שיווק קומה א' >

תוכניות שיווק קומת קרקע >

תרשים דירות מכורות 24.12.18

נספח ג'4 – רשימת דירות כולל מחירים ללא הצמדה >

הדמית בניין >

תוכנית מכר דירה 1>

תוכנית מכר דירה 2>

תוכנית מכר דירה 3>

תוכנית מכר דירה 4>

תוכנית מכר דירה 5>

תוכנית מכר דירה 6>

תוכנית מכר דירה 7>

תוכנית מכר דירה 8>

תוכנית מכר דירה 9>

תוכנית מכר דירה 10>

תוכנית מכר דירה 11>

תוכנית מכר דירה 12>

תוכנית מכר דירה 13>

תוכנית מכר דירה 14>

תוכנית מכר דירה 15>

תוכנית מכר דירה 16>

תוכנית מכר דירה 17>

תוכנית מכר דירה 18>

תוכנית מכר דירה 19>

תוכנית מכר דירה 20>

תוכנית מכר דירה 21>

תוכנית מכר דירה 22>

תוכנית מכר דירה 23>

תוכנית מכר דירה 24>

תוכנית מכר דירה 25>

תוכנית מכר דירה 26>

תוכנית מכר קומה א' >

תוכנית מכר קומות ב'-ה'>

תוכנית מכר קומותו'-ז' >

תוכנית מכר גגות>

תוכנית מכר קומת קרקע>